Προπονητές

Μάκης Νικολαίδης
Προπονητής αγωνιστικής ομάδας Optimist
Νίκος Χρυσός
Προπονητής
Χάιντι Κολυδά
Προπονήτρια
Διονύσης Πανόπουλος
Προπονητής
Δημήτρης Πόλιτο
Προπονητής